• Incorporació contínua de la tecnologia més avançada i moderna.
a
Nivells de qualitat més exigents ,
avaluats a través de paràmetres objectius.
a
Integració de tots els serveis en un mateix centre de treball
a
Equips d'impressió òfset molt versàtils,
en formats diversos
a
• Utilització de fluxos directes d'ordinador a planxes òfset
a

Español 2009 © GDZ
Català Avís legal